Rasbeskrivningen för svenskt finullsfår säger att djuren ska ha ullfritt huvud och ullfria ben. Även nedre delen av svansen ska vara ullfri. Kroppen ska ha en finkrusig, mjuk och glansig ull i någon av de tre färgerna vitt, svart eller brunt. Det är färgen på fårets huvud som också bestämmer färgen vid mönstring (finullsfår kan födas tvåfärgade eller med färgade fläckar, även om det inte är att föredra i avelsarbetet). Vikten på vuxna djur ska för tacka vara runt 50-70 kg och för baggar mellan 80-100 kg.

Rasen kännetecknas i övrigt av att de har god fruktsamhet, tackorna är goda mödrar, de har hög mjölkproduktion och vi fick även höra att finullsfåret var en av de enklare raser att börja med eftersom de är tacksamma att hålla innanför stänglet till hagen... än så länge instämmer vi i det i alla fall!

Finullsfåret är en svensk lantras som minskar i antal. Rasen skyddas därför av EUs program för hotade husdjursraser.