Så här tyder du mönstringsprotokollet:

 
09003 3/3 Kropp O Flisan (T)

Livdjur, egen

Ull Färg Krus Längd Stapel Jämnh Glans Täthet
F V 7 7 3 4 5 2

Översta raden innehåller i turordning:
Individnummer, kullstorlek (född/uppfödd), kroppsbedömning (enligt EUROP-skalan), namn och/eller kön, Vårt urval dvs om lammet ska bli livdjur (för egen besättning), till salu eller om det ska slaktas.

Andra raden beskriver vad tredje radens bokstäver eller poäng står för (utifrån den bedömning som görs vid mönstring).